Rejestracja
osobista

Dostępna od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 18:00

57-300 Kłodzko, ul. Floriana Szarego 4

Rejestracja
telefoniczna

Rejestracja dostępna
w godzinach 8:00 - 18:00

pod numerem telefonu +48 74/ 867 66 77

Rejestracja
elektroniczna

Rejestracja dostępna poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail:

rejestracja@rodzinny.eu *


* INSTRUKCJA WYSŁANIA WIADOMOŚCI E-MAIL
w tytule wiadomości wpisujemy: typ wizyty: Wizyta w POZ / Teleporada / Recepturowa oraz jej planowaną datę
w treści wiadomości wpisujemy: ostatnie pięć cyfr numeru Pesel oraz nazwisko i imę lekarza

Proszę nie podawać żadnych danych osobowych m.in. całego numeru Pesel, imienia i nazwiska !!! 
Do kontaktu zostaną użyte Państwa dane teleadresowe z bazy danych pacjentów - proszę sprawdzić ich poprawność podczas wizyty w Przychodni.

Nocna i świąteczna opieka medyczna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego. 

Z pomocy lekarza i pielęgniarki można skorzystać w razie: nagłego zachorowania; nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy; gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza bądź pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację. 

W uzasadnionych medycznie przypadkach, lekarz lub pielęgniarka realizują świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta. Wezwania telefoniczne, są realizowane przez placówkę nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zgodnie z wyznaczonym obszarem zabezpieczenia. 

Pracę nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wspomaga Teleplatforma Pierwszego Kontaktu. Dzwoniąc na infolinię pacjent otrzyma w ramach teleporady niezbędną pomoc medyczną. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach.  

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu tel. 800 137 200

Najbliższy punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Kłodzku prowadzi:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1
telefon +48 74/ 865 12 38